Aktion för hållbar utveckling

På Ölands folkhögskola finns möjligheten att läsa profilkursen aktion för hållbar utveckling. Kursen ger studenterna redskap för att praktiskt kunna omsätta sitt engagemang i hållbarhetsfrågor. Som gästföreläsare utbildade Planet & Horse studenterna i miljöstrategi. Under två dagar arbetade vi tillsammans för att bygga kunskap och hitta rätt strategier för studenternas idéer.