Arbetsmiljöverket inspekterar

Under 2016 och 2017 inspekterade Arbetsmiljöverket 520 arbetsgivare inom hästnäringen. En av de arbetsgivarna som blev inspekterade var Örebro Fältrittklubb. När arbetsmiljöverket gör en inspektion och hittar brister i arbetsmiljön får arbetsgivaren en så kallad skrivelse från myndigheten. I skrivelsen står det vad som behöver förbättras och vilka regler som gäller. Ibland kan det som arbetsgivare vara svårt att förstå vad myndigheten menar och hur man ska gå tillväga. Örebro Fältrittklubb tog hjälp av Planet & Horse för att ta fram åtgärder och förbereda sig inför ett återbesök. Tillsammans tog vi fram en plan. Det blev ett trevligt återbesök från arbetsmiljöverket och klubben har tagit ett ytterligare ett steg mot en säkrare arbetsmiljö.