Att förstå sin säkerhetskultur

Säkerhetskultur handlar om verksamhetens inställning till arbetsmiljöarbetet. En bra säkerhetskultur innebär att ledare har kunskap och tar ansvar för att driva arbetsmiljöarbetet men också att medarbetare aktivt deltar i utvecklingen. Det handlar om samarbete och en vilja att bli bättre. Under 2018 genomförde Planet & Horse en workshop med Örebro Fältrittklubb med syfte att förstå nuläget och skapa förutsättningar och planer för att ta arbetsmiljöarbetet framåt. Workshopen resulterade i flera intressanta diskussioner och ny kunskap för alla. “Tänk att det kan vara så kul med arbetsmiljö” var en av kommentarerna från deltagarna.