Biologiska yrkeshögskolan

Under 2017/2018 var jag själv student på Biologiska yrkeshögskolan och nu fick jag möjligheten att komma tillbaka och föreläsa för verksamhetsledarna inom hästrelaterade näringar om arbetsmiljö. Under en heldag pratade vi om säkerhetskulturen inom hästnäringen och deltagarna fick utreda en fiktiv olycka i miljön på Axevallatravet med hjälp av rollspel.