Strömsholm AB och HNS

En utbildning för dig som tycker det är dags att ta nästa steg i utvecklingen av din verksamhet! Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare.

Under kursen får deltagarna lära sig mer om säkerhetskulturen inom hästnäringen, den egna startpunkten och ambitionsnivå med arbetsmiljöarbetet. Deltagarna får verktyg både för förebyggande arbete och hur du hanterar olyckor.
Samtidigt lär sig deltagarna mer om arbetsmiljölagstiftningen och samverkan mellan olika intressenter. Deltagarna arbetar tillsammans med olika fall, diskuterar och varvar med teori.

Utbildningen fungerar bra som fortsättning på kursen BAM Häst, men är även möjlig att gå utan förkunskaper. Teori varvas med praktiskt arbete utifrån verksamhetens egen arbetsmiljödokumentation.

Hittills har vi haft utbildningstillfällen både på Strömsholm och Solvalla. Tanken är att den här utbildningen kommer att ges på flera olika platser runtom i Sverige.