Värmlands ridsportförbund

Värmlands ridsportförbund var efterfrågade utbildning inom operativt och strategiskt arbetsmiljöarbete. Planet & Horse skräddarsydde en utbildning i två delar där vi under första delen av utbildningen fokuserade på proaktivt arbetsmiljöarbete i stallmiljö. Under en halvdag på Karlstad ridklubb fokuserade vi på risker och hur de ska hanteras.

Den andra delen av utbildningen genomfördes på Värmlands ridsportförbunds kansli i Karlstad riktade sig mot verksamhetsledare och chefer med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Deltagarna fick själva analysera hur de arbetar med arbetsmiljö idag och fick verktyg för att komma vidare.